Het gedrag van een leider wordt ook wel ‘voorbeeldgedrag’ genoemd. Volgers zijn bij oprecht en transparant leiderschap geneigd de leider te volgen en aan te sluiten bij zijn gedrag. Grote leiders, als Nelson Mandela en Michael Gorbatsjov zijn daar goede voorbeelden van.

Window dressing
Er zijn leiders die persoonlijk leiderschap hoog in het vaandel hebben staan en er vervolgens niet naar handelen. Alles wat zo’n leider doet lijkt een pleidooi voor een goede zaak maar is feitelijk niets anders dan ‘window dressing’. Gevolg hiervan is dat hij de organisatie en de medewerkers ontmoedigt. Wie kent niet de mooie voorbeelden van missies en visies. De inkt is bij wijze van spreken nog niet droog en we gaan gewoon verder met wat we altijd al deden. Als we de mond vol hebben over ethiek en transparantie om vervolgens te volharden in achterkamertjespolitiek, duistere afspraken en ‘konijnen uit de hoge hoed’, is het einde zoek.

Verkiezingen
Het gedrag van de leider is dus bepalend voor hoe de medewerkers zich gedragen. Mensen zijn wat dat betreft net schapen: als er één schaap over de dam is, volgen er meer. Als leiderschap uitsluitend naar buiten toe wordt gepresenteerd, worden interne afspraken snel vergeten. Als een leider niet integer handelt, hoe kan en mag hij dan van mijn medewerkers verwachten dat zij wel integer handelen? Een mooi voorbeeld hiervan zijn de onlangs gehouden verkiezingen. Kaag van D66 wil nieuw leiderschap en Rutte van de VVD is van mening dat nieuw leiderschap onder zijn leiding mogelijk is. Wat is er terecht gekomen van deze beloftes? Tijdens de formatie wordt er weer koortachtig overlegd in achterkamertjes en is het thema ‘nieuw leiderschap’ een eenzame dood gestorven.

Tot in de haarvaten
Authentiek leiderschap krijgt ook in veel organisaties niet de aandacht die het verdient. Bijeenkomsten, vergaderingen en besluiten worden veelal gekenmerkt door eigenbelang, angst, frustraties, ruzies en vetes. Dit werkt niet alleen verlammend voor besluitvorming etc. maar nog meer voor de mensen op de werkvloer. Die voelen tot in haarvaten wat er aan de hand is en dat de individuele belangen niet het bedrijfsbelang dienen.

Leiderschap vergt dus meer dan alleen maar een missie, een visie en voorbeeldgedrag. Een kenmerk van een succesvol leider is dat mensen hem volgen. Ze volgen hem echter niet als makke schapen, maar de leider weet zijn mensen in de juiste richting te dirigeren.

 
Een moedig leider vormt alleen de meerderheid.
- Ambrose Redmoon, Amerikaans schrijver

Stop dus acuut met window dressing en laat zien waar je voor staat en handel er ook naar. Laat zien dat ook jij mens bent, met al je angsten en onzekerheden. Mensen volgden Ghandi en Martin Luther King natuurlijk om hun boodschap maar óók omdat zij authentiek bleven. En dat had tot gevolg dat vele tegenstanders na verloop van tijd ook sympathisanten werden.