Professioneel coachen

Leidinggevenden en medewerkers die als taak hebben het coachen van (nieuwe) medewerkers en/of stagiaires. Je wilt de talenten van je medewerkers ontwikkelen waarmee je hun inzet en betrokkenheid bevordert en daarmee hun effectiviteit.