Je doel bereiken met LEF

Ieder mens heeft diverse rollen die hij vervult. Zowel privé(partner, vriend, of ouder) als zakelijk. Hoe geef jij invulling aan elk van deze rollen? Toets voor jezelf eens hoeveel tijd je steekt in elke rol en of de balans tussen de rollen goed is. Bekijk daarbij ook of jij jouw handelen in elke rol aan dezelfde waarden toetst. Als je in de ene situatie andere rollen hanteert dan in de andere, ben je dan nog wel congruent?