Zonder gedoe geen verandering

Veel verandertrajecten worden top down gedreven en dat betekent doorgaans altijd gedoe met de acceptatie van de besluiten.

Organisatieverandering, top of flop?

Banken, gezondheidszorg, de IT sector, het MKB, de overheid; het lijkt wel of iedereen bezig is met veranderen.

Maak gedragsverandering leuk

Soms rij je een straat in en zie je een woud van verkeersborden

Van verandering naar dynamiek. Wat bepaalt het succes van een verandering

Ruim 70% van de organisatieveranderingen mislukken door toedoen van menselijk gedrag (Cozijnsen en Vrakking, 2003). Wat maakt dat er, ondanks deze wetenschap, nog steeds op de ‘old school’ wijze veranderingen worden doorgevoerd?

Stappenplan naar een renderend bedrijf

Hugo Bakker als spreker te gast bij het Ondernemers Netwerk Twente (ONE) in Enschede. Hij vertelt over de tien stappen naar succesvol ondernemerschap

Van verandering naar dynamiek. Excuus 1.

Verandering past niet bij onze cultuur

Koester de kritische minderheid.

Critici stellen nu eenmaal kritische vragen die jou wellicht prikkelen en groeipijn bezorgen

Van verandering naar dynamiek. Excuus 2.

Werknemers begrijpen toch niet waarom ze moeten veranderen.

Kun je succes managen?

Stel dat 10% onbeheersbaar is, hoe managen we dan die overige 90%?

Van verandering naar dynamiek. Excuus 3.

Deze verandering is weer slecht gepland!

Van verandering naar dynamiek. Excuus 4.

Wat als veranderingen niet worden gecommuniceerd?

Hoe krijgen we de manager en de adviseur bij elkaar?

Een man vliegt in een heteluchtballon boven het land en beseft dat hij verdwaald is.

Van verandering naar dynamiek. Excuus 5.

Mensen weten niet wat de verandering voor hen betekent.

Verandertrajecten van een half jaar of langer mislukken.

Vragen als hoe lang is lang en hoe moeilijk is moeilijk zijn niet eenvoudig te beantwoorden. In het algemeen wordt de tijd die nodig is om een verandering in een organisatie te bewerkstelligen zwaar overschat.

Van verandering naar dynamiek. Excuus 6.

Hoe serieus neem je de verandering als je wel van koers wilt veranderen maar de regels en procedures niet wilt aanpassen?

Vijf tips voor een effectief verandervirus.

Geen enkele organisatie ontkomt aan veranderingen.

Organisatievernieuwing: ga jij voor de hole in one?

Zo’n 70% van veranderingen binnen organisaties mislukt door menselijk gedrag.

Van verandering naar dynamiek. Excuus 7.

Niemand weet wie wat moet doen.

Hoe zwaar is jouw last?

Veel organisatie en bedrijven kondigen een organisatieverandering of een reorganisatie aan

Van verandering naar dynamiek. Excuus 8.

Mijn manager neemt de verandering niet serieus

Van verandering naar dynamiek. Vraagstuk 1

Bestaat er een blauwdruk van de verandering?

Leidinggevende bepaalt cultuur.

Gedrag van leidinggevende is bepalend voor cultuur van een organisatie.

Van verandering naar dynamiek. Vraagstuk 2

Hoe belangrijk is communicatie bij verandering?

Samenwerken vanuit macht of kracht?

Als trainer is belangrijk om zelf ook regelmatig onderhoud te plegen aan je vaardigheden en daarom was ik onlangs bij een opfristraining van twee collega’s.

Van verandering naar dynamiek. Vraagstuk 3.

Welk verandermodel kies ik?

Inspiratie volgens John Cleese

Hoe kom je tot creativiteit?

Van verandering naar dynamiek. Vraagstuk 4,

Wat is normaal en wie bepaalt dat?

Van verandering naar dynamiek. Vraagstuk 5.

Waardoor veranderen wij eigenlijk; door trainingen en opleidingen, door ervaring of zijn er ook andere factoren die veranderprocessen beïnvloeden?

Working together is succes.

Een week Engeland heeft weer gezorgd voor een flinke dosis ontspanning en vooral inspiratie.

Communiceren door culturen heen.

De betekenis van woorden is net zo belangrijk als de woorden zelf.

Hoe een idee werkelijkheid wordt.

Dromen doen we allemaal, over winnen in de Staatsloterij, die ultieme vakantie, een nieuwe auto of gewoon, iets eenvoudigs. Vaak blijft het bij een droom maar stel dat die droom werkelijkheid wordt?

Van verandering naar dynamiek. Vraagstuk 6

Hoe anders mogen medewerkers zijn?

Het kán anders in de zorg.

Cardioloog Janneke Wittekoek bewijst dat et anders kan in de zorg: ze doet direct zaken met haar patiënten.

Is veranderen vermoeiend of opwindend?

Veranderen is een echt werkwoord. Toch kleeft er steeds meer een negatieve lading aan dit woord omdat het tegenwoordig alleen maar over verandering gaat.

Van verandering naar dynamiek. Vraagstuk 7.

Veranderen betekent eigenlijk de comfortzone verlaten en de leerzone betreden waarbij nieuwe inzichten en inspiratie ontstaat.

Van verandering naar dynamiek. Vraagstuk 8.

Ruim 86% van de managers geeft aan dat 'leiderschap op de grenzen' een belangrijke vaardigheid is, toch geeft slechts 7% aan hier effectief mee bezig te zijn.

Verandering is een keuze

Hoe vaak je hoor je mensen zeggen: ik kan niet veranderen. Ik wil wel stoppen met roken maar het lukt niet.

Wat kunnen we van onze hond leren? 6 leiderschapslessen.

Honden zijn trouwe huisdieren die binnen het gezin een waardevolle rol kunnen spelen. Wat kunnen wij daar van leren?

Persoonlijk leiderschap, da’s toch alleen voor leidinggevenden?

Vroeger was het gemakkelijk: je gaf leiding aan een team of een organisatie en als de directie een bepaalde koers wilde varen, ging het hele bedrijf mee.

Van verandering naar dynamiek. Uitdaging 1

Zet een groep mensen bij elkaar en je hebt een team…..of toch niet. Een team samenstellen is de gemakkelijkste opdracht, het team laten functioneren is een uitdaging.

Voorbereiding kantel event 1 april

Samenwerking tussen meer dan 100 mensen en organisaties voor een uniek event.

Het is altijd VER van mijn bed en de ANDER moet het doen.

We vinden altijd dat een ander moet veranderen en dat veranderingen zover mogelijk van ons bed moeten plaatsvinden. Waarom zouden we zelf moeten veranderen? Toch is het goed om eens het heft in eigen hand te nemen en eens flink aan de boom te schudden.

Over tanks, voetzoekers en andere vormen van weerstand.

Veel managers associëren organisatieveranderingen met weerstand en dat is op zich niet zo vreemd.

Van verandering naar dynamiek. Uitdaging 2

Deep democracy is er opgericht dat ‘dat gezegd moet worden, gezegd kan worden.’ (Kramer, 2015). Vaak worden voorstellen in vergaderruimtes weggehoond, lacherig over gedaan of zelfs afgewezen, zonder dat er écht wordt geluisterd naar de overtuiging die er achter zit.

Wanneer zijn echte leiders echte leiders? Acht eigenschappen.

Iedereen heeft wel een beeld van een bepaald persoon bij een leider of bij leiderschap

107 keer anders.

Vorig jaar waren vele ogen gericht op Ricardo Semler.

Altijd blijven leren, je leven lang

Focus op de boodschap, op wat er wordt gezegd, en niet op wie het zegt.

De tank

Bij dit soort gedrag staat aanvallen op het voorhoofd geschreven.

Van verandering naar dynamiek. Uitdaging 3

Overlevingsdrang is een van de drijvende krachten achter het menselijk handelen. De wil om te ‘overleven’ is evolutionair ingegeven. We zijn als mens als het ware geprogrammeerd om te reageren op situaties die we als bedreigend ervaren.

107 Nederland kantelt

Steeds meer Nederlanders sluiten zich aan bij de beweging Nederland Kantelt.

De voetzoeker

Dit gedrag is zeer explosief en grillig.

Het nut van een werkoverleg.

Alleen meepraten en meedenken zonder mee te mogen beslissen kan demotiverend werken.

Van verandering naar dynamiek. Uitdaging 4

De verandering is aangekondigd en nu start het echte werk. Zoals eerder besproken bestaat de groep altijd uit een aantal sympathisanten, tegenstanders en een grote groep twijfelaars.

De klager

De klager is er vooral op gericht op wat er fout gaat

Met uw medewerkers door de verandering.

Van een ondernemer mag worden verwacht dat er voortdurend wordt geïnvesteerd in bij- en nascholing van uzelf als ook van uw medewerkers.

Muzikale kanteling

Zet een kleine honderd mensen bij elkaar en werk een spontaan idee uit. Het resultaat is dat Nederland na maart 2015 niet meer hetzelfde is.

Van verandering naar dynamiek. Uitdaging 5

Volwassenen denken vooral in systemen omdat we zijn vastgeroest in die systemen. Kleine kinderen denken juist buiten de bestaande kaders en paden en voor hen is alles mogelijk.

De zwijger

De zwijger herken je door zijn zwijgzame reacties

Met zorg kantelen.

Jos de Blok van Buurtzorg is misschien wel het bekendste voorbeeld van ‘omdenken’ en ‘kantelen’ in de zorg.

Van verandering naar dynamiek. Uitdaging 6

Volwassenen denken in systemen omdat ze zijn vastgeroest in systemen. Systemen worden van jongs af aan al ingevoerd en opgelegd en om buiten de bestaande kaders te kunnen denken en doen is het belangrijk het systeemdenken los te laten.

Zelfinzicht creëren met reflecteren.

Alleen als u echt leiding kunt geven aan u zelf, alleen dan bent u in staat om leiding te geven aan anderen. Maar hoe doet u dat?

De pessimist

de pessimist is vooral gericht op snelle en korte conclusies

Even voorstellen

Tim schrijft mee aan Het Kantelingsalfabet

Leiden en verleiden…

Bijna iedereen wil controle hebben of, zoals de Amerikanen zeggen: “in the drivers seat zitten.”

Ondernemer practice what you preach.

De wekelijkse boodschappen, niemand ontkomt aan dit ritueel. Gelukkig hebben we de keuze uit veel supermarkten en nog meer producten. Heb jij je wel eens afgevraagd waardoor jij je laat leiden bij de keuze van de supermarkt?

Van verandering naar dynamiek. Uitdaging 7

De eerste stap is bepalen waarom je wilt veranderen, de tweede stap is bepalen wat je wilt veranderen en de derde stap is hoe je dit wilt aanpakken. Motiveer en betrek al je medewerkers optimaal bij het hele proces.

Bestaan lastige klanten?

Ik spreek af en toe ondernemers maar ook medewerkers die hun hart luchten over een lastige klant. Kennelijk heeft die klant zoveel energie en inzet gevraagd, dat hij ineens als ‘lastig’ wordt ervaren.

De betweter

De gedragstype is een absolute en de enige expert in alle zaken

De crux van het kernkwadrant

Het kernkwadrant is een model dat direct inzicht geeft in jouw gedrag of het gedrag van een ander.

Ich bin ein kantelaar

78 redenen om het anders te doen.

Leidt verandering tot Kafkaiaanse toestanden?

Kafka onderscheid zich in zijn werk door een nachtmerrieachtige, onheilspellende sfeer.

Van verandering naar dynamiek. Uitdaging 8

Een belerende organisatie staat bijna gelijk aan een bureaucratie. Individuele medewerkers leren wel maar als collectief verloopt het allemaal erg moeizaam. Het systeem is voornamelijk gericht op het voorkomen van problemen.

De jaknikker

Dit type is er op gericht om ja te zeggen en vervolgens nee te doen.

Hé coach, wat staat er op jouw menu?

Iedereen aan de coach was een aantal jaren geleden de titel van een krantenartikel over coaching en de wildgroei onder coaches.

Het is altijd anders dan je denkt

Kent u de scene van Peter Sellers als Inspecteur Clouseau in de Pink Panther waar hij een Duits hotel betreedt?

Hoe zwaar is een glas water

Omgaan met stress is een kunst.

In de rij staan voor BTW.

We hebben over het algemeen een hekel aan wachten. De spanningsboog aan de telefoon is al bereikt als we meer dan 30 seconden moeten wachten.

Investeren in functioneringsgesprekken betaalt zich uit.

Het functioneringsgesprek haalt het beste in de medewerker naar boven.

Koekje erbij?

Waarom oordelen en veroordelen we zo snel? Lees het verhaal van het koekje.

Misschien wel het meest indrukwekkende kantelmoment!

Zo vlak voor de kerst wil ik graag een honderd jaar oud verhaal met jullie delen.

Motiverend leidinggeven

Wat is het verschil tussen een groot leider en een groots leider?

Neem voor de verandering vakantie.

Er wordt veel geschreven over verandering en verandermanagement. Wat is waar?

Start met why

Alle grote leiders communiceren op dezelfde wijze.

Stop de verandering, start de dynamiek!

Veranderingen leiden tot onrust tussen de wisselende werkelijkheid en de nieuwe realiteit. Hoe daar mee om te gaan?

Tien dingen die iedere manager moet vermijden

Persoonlijke ontwikkeling en groei, zijn er nog managers die hun medewerkers niet stimuleren?

Van verandering naar dynamiek.

Een verandering in een organisatie betekent je medewerkers vragen om in een onbekende toekomst te stappen. Bovendien heb je te maken met medewerkers die verandering moe zijn of cynisch zijn geworden door eerdere ervaringen.

Van verandering naar dynamiek. Samenvatting

Een verandering in een organisatie betekent je medewerkers vragen om in een onbekende toekomst te stappen. Bovendien heb je te maken met medewerkers die verandering moe zijn of cynisch zijn geworden door eerdere ervaringen.

Veranderen begint met vertrouwen.

Vertrouwen komt te voet maar gaat te paard. Ook bij organisatieveranderingen.

Verandering in bedrijf

Hoe inspiratie leidt tot creativiteit en nieuw denken

Verschillen overbruggen

We verschillen allemaal van elkaar en daar schuilt de overeenkomst in.

Voorkomt transparantie negatief groepsdenken?

De ironie van leiderschap: de top dekt alles te weten.

Wat is veranderen met gezond verstand?

Deze inspiratietekening geeft een beeld waar verstanderen voor staat.

Delen is een kunst van loslaten.

Kennis delen en samenwerken zijn begrippen geworden die steeds weer vaker te horen zijn. Hoe gemakkelijk is dat?