Met uw medewerkers door de verandering.

De wereld verandert en verandert steeds sneller. Van een ondernemer als u mag dan ook worden veracht dat er voortdurend wordt geïnvesteerd in bij- en nascholing van uzelf als ook van uw medewerkers. En niet alleen om uw klant goede producten of diensten te kunnen bieden, maar ook om financieel het hoofd boven water te houden.
 
Niet vanzelfsprekend.
In de praktijk is dit niet vanzelfsprekend: als er al scholing wordt gevolgd is het meestal gericht op praktisch handelen of specifieke kennis. En dat terwijl inmiddels duidelijk is aangetoond dat het loont om te investeren in het ontwikkelen van uw onderneming. Het komt de beleving van kwaliteit aantoonbaar ten goede. Nu is het streven naar het leveren van kwaliteit uiteraard prachtig, maar het heeft weinig zin wanneer uw onderneming niet winstgevend blijkt te zijn. Hoe kan in dit kader scholing en training van uw medewerkers zo worden aangewend dat het bijdraagt aan een gezonde onderneming?
 
Uitdagingen.
Mondiale ontwikkelingen komen hard aan in onze open economie met als gevolg de huidige economische crisis. Daarnaast zien we steeds duidelijker de gevolgen van de vergrijzing met de bijkomende explosie van de kosten en het is duidelijk dat overheid en bedrijfsleven voor grote uitdagingen staan.
 
Heroriëntatie.
De prijzen staan onder druk terwijl de kosten voor grondstoffen en materiële activa stijgen. In de huidige tijd kan dat grote gevolgen hebben voor de winstgevendheid van uw onderneming en dus voor uw inkomen. Dit vraagt om een andere wijze van denken en handelen. Efficiënt innoveren en investeren in mensen en bedrijfsmiddelen in uw onderneming zal daarbij noodzakelijk zijn. Het vraagt om een heroriëntatie met mogelijke gevolgen voor personeel, organisatie, marketing, investeringen etc.
 
Personeel.
Nu is het de afgelopen jaren steeds duidelijker geworden dat het succes van een onderneming voornamelijk afhangt van de wijze waarop de medewerkers van uw onderneming samenwerken. Samen werken naar een bepaald doel en daar met elkaar van genieten, blijkt de basis van een succesvolle praktijk. Het is daarbij belangrijk dat competenties en drijfveren van medewerkers aansluiten bij hun opdracht: zorg dat de juiste mensen worden ingehuurd.
Vervolgens is het belangrijk dat er voortdurend wordt “gecontracteerd”; dat het voor een ieder duidelijkheid is over:
  • Wat er verwacht wordt;
  • De taken, Bevoegdheden en verantwoordelijkheden;
  • De duur van de samenwerking.
 
Leiderschap.
Daarnaast blijken medewerkers het best te functioneren in een veilige omgeving; een onderneming waar het veilig is om elkaar aan te spreken, elkaar feedback te geven. Waar mensen weten dat ze gewaardeerd worden om wie ze zijn en wat ze brengen. Dit vergt specifiek leiderschap en effectieve communicatie. Dit is te leren en te trainen: zoals op het sportveld zullen we ook in onze onderneming moeten blijven trainen om telkens weer een optimale prestatie neer te zetten.

Stabiliteit.
Het gevolg is dat medewerkers met meer plezier naar hun werk komen en dat er gebouwd kan worden aan een stabiel team met weinig verloop. Dit is dan weer van het grootste belang voor uw klanten: ze zien graag vertrouwde gezichten waar ze graag voor terug keren.
Deze terugkerende klanten heeft u nodig voor een financieel-economisch gezond bedrijf van waaruit er goed voor de medewerkers kan worden gezorgd en ze zeker zijn van hun baan. En dat is iets wat in de huidige tijd niet vanzelfsprekend is.

Opleidingsplan.
U kunt hier een opleidingsplan downloaden. https://www.perfectmanage.eu/userfiles/2034/files/Checklist%20opleidingsplan.pdf