Delen is een kunst van loslaten.

Petra Verkerk: Kennis delen en samenwerken zijn begrippen geworden die steeds weer vaker te horen zijn. Het is een kwestie van gunnen. Wie goed doet goed ontmoet, maar is het wel zo makkelijk: wat deel je en met wie en hoe sta je er zelf in?'' 
 
De optimist
Door kennis en visie te delen wordt de wereld mooier. Samen zijn we op de aarde en als iedereen bijdraagt dan heeft iedereen er wat aan. Het is dienstbaar zijn en jezelf ondergeschikt maken aan wat je voor ogen hebt. Alles komt vanzelf goed.
 
De realist
Kennis delen is mooi. Er moet natuurlijk wel brood op de plank komen. Aan anderen denken is goed, maar je moet natuurlijk ook aan jezelf denken. Alles heeft zijn waarde. Als iedereen dat doet, heeft iedereen er wat aan. Je moet natuurlijk wel opletten met wie je het deelt, voordat een ander ermee aan de haal gaat.
 
De pessimist
Kennis delen en dan? Wat zit er voor mij in? Je kunt alles wel weggeven, maar dan blijf je zelf met lege handen en verdient een ander aan jouw ideeën. Als iedereen dat doet dan hebben sommigen altijd geluk en anderen altijd pech.
 
En andersom gezien
Kennis delen is ook kennis ontvangen. Wat doe je met de kennis die je ontvangt?
 
De optimist
Alle kennis die ik heb komt ergens vandaan. Door te vertellen waar je het vandaan hebt kun je verbinden en het doorgeven. Het effect van doorgeven is dat kennis en visie zich dan gaan verspreiden en hierdoor iedereen kan genieten en het weer aan kan vullen. Dat komt iedereen ten goede.
 
De realist
Als iedereen kennis weggeeft dan kan het zijn dat anderen hier een verdienmodel van gaan maken. Als ik kennis ontvang en het is vrij toegankelijk kan ik hier dus mijn eigen verdienmodel van maken door het aan te passen en mijn aanvullingen hierop te creëren. Iets wat beschikbaar is, mag ik gewoon gebruiken.
 
De pessimist
Kennis die ik ontvang hou ik voor me. Straks krijg ik nog te horen dat ik iets van anderen gebruik zonder toestemming, heb ik het gedaan. Als ik aan deze kennis kan komen kunnen anderen dat ook zelf. Daar hou ik me buiten van.
 
Waardeoordeel
Wat doe jij met kennis die je hebt? Hoe wil je dat anderen jou zien? Als iemand die waarde toevoegt? Vertel jij waar je kennis vandaan komt? Of misschien een betere vraag: Gun je het een ander?
 
In een kenniseconomie zal steeds meer gedeeld worden. Het is beschikbaar door internet. Het is geven en doorgeven en een kwestie van gunnen. Zonder te oordelen of het goed of fout is, is het misschien nog belangrijker te weten waar jezelf voor staat. Hoe ga jij met kennis om die je krijgt en die je deelt. Waar wil jij voor staan en sta je daarvoor?
 
Loslaten
Leven naar je eigen waarde betekent dat je deze waarden voor jezelf helder moet hebben.
  • Een optimist zal makkelijker iets kunnen loslaten en leeft vanuit zijn gevoel.
  • Een realist zal zich mogelijk vaker afvragen: Wat voelt goed en wat niet.
  • Een pessimist die denkt vanuit teleurstelling zal zich niet gauw ergens goed bij voelen.
 
Delen is een kunst van loslaten. Het is onbaatzuchtig en dienstbaar. Dankbaarheid komt voort door hoe het ontvangen wordt en ook dan telt dat het een kunst is om los te laten als dit niet geuit wordt. 

Meer weten? Kijk op www.swicgs.nl