Misschien wel het meest indrukwekkende kantelmoment!

Zo vlak voor de kerst wil ik graag een honderd jaar oud verhaal met jullie delen. Iets dat honderd jaar geleden plaatsvond en wellicht nu tot één van de meest indrukwekkende kantelmomenten heeft geleid. Helaas heeft de kanteling destijds niet mogen doorzetten door externe krachten.
 
Samen kerstliederen zingen.
De Christmas Thruth leidde tot gemenge reacties
We schrijven 24 december 1914: de Eerste Wereldoorlog is in volle gang en in de loopgraven vallen duizenden doden per dag. Die kerstavond besluiten Duitse soldaten toch iets van Kerstmis te maken en ze ontsteken kaarsen in de loopgraven en beginnen kerstliederen te zingen. De Britse soldaten horen dit en beginnen vanuit hun loopgraven zachtjes mee te zingen. Op een gegeven moment waagt zich een Britse militair uit zijn loopgraaf en loopt voorzichtig naar de Duitse stellingen. De Britse kameraden zien dat er niets gebeurt en wagen zich ook uit hun veilige stellingen. De Duitsers kruipen ook langzaam richting niemandsland en als de vijanden elkaar ontmoeten worden handen geschud, sigaretten en voedsel gedeeld en worden gezamenlijk kerstliederen gezongen.
 
Voetbalwedstrijd.
Als we de verhalen mogen geloven werd op Eerste Kerstdag zelfs een voetbalwedstrijd gespeeld tussen de Duitse en Engelse troepen. Dit is nooit met zekerheid is vastgesteld, doch op steeds meer plekken verbroederden de Duitsers en Engelsen zich. Onbetwist hoogtepunt was dat een Duitse soldaat een buitgemaakte monstrans aan de Engelsen gaf met de bedoeling om deze aan de eigenaren terug te geven.
 
Zware straffen.
De leiding van de Engelsen en Duitsers was furieus en stelde zware straffen in het vooruitzicht, doch de manschappen lieten zich hierdoor niet afschrikken. Engelse en Duitse soldaten bleven elkaar ontmoeten en er werden adressen uitgewisseld en foto’s gemaakt. Uiteindelijk werd de druk van de legerleiding zo groot en werd er gedreigd met executies dat na Tweede Kerstdag de oorlog in volle hevigheid werd hervat. De jaren daarna werden er geen vriendschappen meer gesloten met de vijand omdat de legerleiding zeer zware straffen in het vooruitzicht stelde.
 
                Verbroedering
Christmas Truce.
Straks is het honderd jaar geleden dat er sprake was van een ‘Christmas Truce’ en we weten ook dat er miljoenen doden vielen in de jaren daarna. Ik ben vorig jaar in Ieper geweest en heb de loopgraven van 14-18 bezocht en één van de plekken waar destijds de ‘Christmas Truce’ zich afspeelde. Nu hebben 78 auteurs hun medewerking verleend aan het ‘kantelingsalfabet’, een vreedzame poging om de kantelbeweging nog meer in gang te zetten. Misschien is dat ook wel het moment om even stil te staan bij - het voor mij - het meest indrukkende kantelmoment en de dappere soldaten die dit mogelijk hebben gemaakt.

 
Ik wens jullie allemaal heel fijne feestdagen en een mega inspirerend en gezond nieuwjaar!