Working together is succes.

Een week Engeland heeft weer gezorgd voor een flinke dosis ontspanning en vooral inspiratie. Voor het eerst laten inspireren door een vakbeurs en nieuwe inzichten opgedaan.
 
Hoe beleven Engelsen teamwork?
Het eerste wat in Engeland opvalt als je de boot afgaat is dat je links moet rijden. Ik ben al redelijk gewend na vele tientallen bezoeken maar als ik het er met iemand over heb dan wordt het toch vaak als ‘eng’ en ‘raar’ gezien.  De Engelsen vinden ons rechts rijden overigens ook raar en onpraktisch, maar dat terzijde. Ik krijg een artikel van PracticeGrowthUK over teams en teamwork onder ogen en ik besluit me eens te verdiepen in hun visie op teams en teamwork. Verrassend genoeg delen we veel meer dan we verschillen.
 
Idiote gedachte.
‘Teamwork is essentieel voor het succes van je onderneming en bepaalt het verschil tussen een onderneming die ‘oké’ is en een onderneming die ambitieus is en potentie heeft. We moeten af van de idiote gedachte dat één persoon alles moet weten: dit is schier onmogelijk  en daar start feitelijk het bestaansrecht van teamwork.’ aldus PracticeGrowthUK
 
Negatieve spiraal.
‘Slecht functionerende teams vertragen een onderneming, diens ambities en maken dat klanten uiteindelijk elders hun producten gaan kopen. In slecht functionerende teams worden ideeën niet gedeeld, want iedereen wil ze voor zich zelf houden. Als klap op de vuurpijl verlaten ambitieuze teamleden vervolgens de onderneming om elders aan de slag te gaan, waar ze wel tot hun recht komen. De negatieve spiraal is ontstaan en de onderneming is gedoemd te verdwijnen.’
 
Is er dan een beproefde strategie die dit kan voorkomen?
‘Er bestaat geen wetenschappelijke benadering voor sterk teamwork maar er zijn wel een aantal richtlijnen en aanbevelingen die kunnen leiden tot een optimaal functioneren.’
 
Coming together is a beginning.
 
‘Natuurlijk kun je gebruik maken van bijvoorbeeld de ‘teamrollen van Belbin’ of andere modellen en je kunt je ook laten adviseren door een externe deskundige. Doch, er zijn een aantal belangrijke zaken die zorgen voor een optimale performance van teams:
 • De communicatie moet begripvol en met respect plaatsvinden.
 • Het team moet een doel hebben, een missie.
 • Successen moeten worden gevierd. In Engeland worden successen op de vrijdagavond in de ‘pub’ gevierd met echte ‘ale’ en cake. Periodiek worden teamdagen georganiseerd om de onderlinge banden te versterken.
 • Er moet sprake zijn van onderling vertrouwen en enthousiasme.’
 
Hoe zit het dan met de manager, de teamleider?
PracticeGrowthUK: ‘communiceren is één van de belangrijkste skills van een manager of teamleider. Hij is degene die zijn teamleden moet inspireren, enthousiasmeren, motiveren en faciliteren. Hij zorgt voor een duidelijke missie en visie en helpt zijn teamleden bij de uitvoering en het bereiken van het doel. De manager of teamleider maakt onderdeel uit van het team en creëert netwerken binnen en buiten zijn organisatie door bijvoorbeeld bijeenkomsten en seminars te bezoeken.’
 
Een andere skill is het creëren van veiligheid.
PracticeGrowthUK: ‘Die veiligheid is cruciaal: hoe vaak komt het voor dat er onenigheid in een team ontstaat en dat dit niet bespreekbaar wordt gemaakt. Dat kan soms weken, maanden en zelfs jaren doormodderen waardoor de kracht van het team zienderogen afneemt. Het dealen met conflicten is natuurlijk niet het leukste wat er is, maar wel bitter noodzakelijk. Je zult dus als teamleider of manager het onbespreekbare bespreekbaar moeten maken. Op termijn gaan teamleden dit respecteren en vervolgens zelf hun problemen oplossen.’
 
Keeping together is progress.
 
 
Gezamenlijke verantwoordelijkheid.
Volgens PracticeGrowthUK is het opzetten en onderhouden van teams een gezamenlijke verantwoordelijkheid van teamleden en manager. ‘De ontwikkeling van het team heeft constant aandacht nodig en er komt een moment dat je het team die verantwoordelijkheid zelf kunt geven. En dat is logisch want je kúnt niet alles zelf in de gaten houden en controleren. De grote valkuil van managers en teamleiders is dat ze geen verantwoordelijkheden kunnen of durven overdragen en dus ‘in control’ willen blijven. Dit heeft een ongelooflijk demotiverend effect op het team en op het teamresultaat.’
 
The best executive is the one who has the sense enough to pick good men to do what needs doing en the self-restraint to keep from medding with them while they do it.
Theodore Roosevelt
 
Inspiratie uit andere sectoren.
PracticeGrowthUK pleit er voor om ook naar andere sectoren te kijken als het gaat om teamwork. Met name de sport vormt een goed voorbeeld. De Engelse atletiekcoach Graham Ravenscroft, coach van onder andere olympisch kampioene Jessica Ennis-Hill, heeft een aantal uitgangspunten geformuleerd die essentieel zijn voor goed teamwork:
 • Een gedeelde visie.
 • Duidelijke missie.
 • Collectief doel, waar iedereen achter staat.
 • Betrek iedereen bij het team.
 • Vier ieder succes, hoe klein ook.
 • Reflecteer en leer van je fouten.
 • Zorg dat ieder teamlid weet wat zijn rol is.
 • Toon krachtig, gedisciplineerd en sportief leiderschap.
 • Empowerment en vertrouwen.
 • Beloon het uiteindelijke resultaat.
 
Daarnaast zijn er natuurlijk de valkuilen die vermeden moeten worden:
 • De verkeerde man op de verkeerde plek.
 • Gebrek aan of ontbreken van communicatie.
 • Onduidelijk wat er bereikt moet worden.
 • Conflicten die niet worden besproken, laat staan opgelost.
 • Gebrek aan vertrouwen.
 • Verwijten maken.
 • Onduidelijke rollen en/of verantwoordelijkheden.
 • Onduidelijke focus.
 • Gebrek aan enthousiasme.
 
Working together is succes.
 
‘Wellicht dat de sportwereld een voorbeeld kan zijn voor het bedrijfsleven als het gaat om teams en teamwork. Ieder bedrijf wil graag ‘high performance teams’ en als je bereid bent daar veel tijd, energie en enthousiasme in te steken, dan komen die wel van de grond. Maar ze ontstaan niet per ongeluk of door toeval.’ aldus PracticeGrowthUK.
 
Samenvattend.
Zijn ze in Engeland dan verder als in Nederland of andersom? Ik durf het eerlijk gezegd niet te zeggen. De manier waarop zij tegen teams en teamwork aankijken verschilt niet zoveel van de onze. Het verschil zit hem wel in de rol, dan wel functie van manager of teamleider. Daar waar deze in Nederland én Engeland vaak hiërarchisch is, is deze in de ogen van PracticeGrowthUK juist dienend en faciliterend.
 
Wat zowel in Engeland als in Nederland speelt is dat de kloof van denken naar daadwerkelijk doen nog steeds aanwezig is. Toch kiezen steeds meer organisaties voor ‘zelfsturende teams’ of een afgeleide daarvan. Uitgangspunt is dat de verantwoordelijkheden lager in de organisatie worden belegd.
 
Coming together is a beginning, keeping together is progress, working together is succes.
Henry Ford.
 
Het creëren, faciliteren, motiveren en het delegeren van verantwoordelijkheden in teams is net als voor het eerst links rijden. Je wordt als manager of teamleider letterlijk uit de comfortzone getrokken en in de leerzone geduwd. Voor de angsthazen: het valt allemaal reuze mee! Eén tip: oefen het links rijden niet in Nederland!
 
 
 
 
 
 
Voor dit artikel is onder andere gebruik gemaakt van ‘How to generate strong teamwork in your vet practice’ van HR consultant Emma Wynne, november 2014.