Het kán anders in de zorg.

Cardioloog Janneke Wittekoek bewijst dat het anders kan in de zorg: ze doet direct zaken met haar patiënten. Ze is bewust ‘contractvrij’ en heeft de zorgverzekeraars hiermee buitenspel gezet. Zij hebben voor haar nu de taak die zij oorspronkelijk hadden: het verzekeren en betalen van de zorg.
 
Niet serieus genomen.
Cardioloog Janneke Wittekoek probeerde in het begin van haar carrière met zorgverzekeraars in gesprek te komen over een contract, maar dat liep op niets uit. ‘Als starter word je door verzekeraars eigenlijk niet gezien. De grote vier stelden gewoon dat ze al voldoende cardiologische zorg hadden ingekocht in de regio.’ Maar wat haar vooral steekt is de bewering van minister Schippers en de verzekeraars dat zorg ingekocht wordt op basis van doelmatigheid en kwaliteit. Daarmee wekken ze volgens Wittekoek de indruk dat niet-gecontracteerde zorgaanbieders inefficiënte prutsers zijn. ‘Als ik in het ziekenhuis werk, wordt mijn zorg wél gewoon vergoed,’ aldus Wittekoek, ‘Ik voel me op deze manier niet serieus genomen.’
 
Leefstijlproblematiek.
Wittekoek biedt cardiologische zorg die voor een groot gedeelte uit preventie en voorlichting bestaat. Zij vergelijkt zich met een ‘leefstijlspecialist’. ‘We werken bijvoorbeeld met e-health, waarbij we toepassingen gebruiken voor het op afstand monitoren van patiënten. Daarnaast werken we met een thuismeetapp en werken we vooral ook veel samen met huisartsen in de omgeving. Op die manier bieden wij zorg aan patiënten met een hoog risico op hart- en vaatziekten en/of met een complexe leefstijlproblematiek’, aldus Wittekoek.
 
Wittekoek neemt genoegen met de vergoeding die patiënten van hun zorgverzekeraar krijgen. Ze wil bewust geen financiële drempel creëren. Zo nodig legt ze het verschil bij uit eigen zak.
 
Vijandige omgeving.
Wittekoek begon ooit in het Cardiologie Centrum Almere en ze beleefde dat destijds als een vijandige omgeving. ‘Het ziekenhuis en de huisartsen verdeelden de markt.’ Maar Wittekoek liet het er niet bij zitten en ze ging de strijd aan. Ze gaf overal lezingen, in buurthuizen, clubhuizen, bedrijfskantines: over leefstijl en preventie. Ze werd lid van de Rotary, ging columns schrijven en hield regelmatig open dagen en haar centrum begon te lopen. In 2012 werd ze door de huisartsengroep in Almere uitgenodigd om een lezing te geven. ‘Dat was mijn overwinning! Ineens was ik welkom in het hol van de leeuw.’ Wittekoek heeft nu een eigen kliniek en opent binnenkort een tweede vestiging van haar kliniek in het noorden van het land. Zij is er in geslaagd om een kanteling in de zorg teweeg te brengen.
 
Dit is een gedeeltelijke weergave van het interview dat de VVAA had met Janneke Wittekoek. Het volledige interview kunt je hier lezen of in het aprilnummer van het VVAA Magazine.