Van verandering naar dynamiek. Excuus 2.

Excuus 2: werknemers begrijpen toch niet waarom ze moeten veranderen
 
Jij vertelt mij dat mijn manier van werken de afgelopen 23 jaar niet effectief was en dat ik nu moet veranderen? Vertel me asjeblieft waarom het nú ineens verkeerd is! Ik heb nog nooit klachten gehad!
 
Goede ideeën verkopen zich zelf.
Bedenk een briljant product, zet het in de markt en het verkoopt zich zelf. Even kort door de bocht wat Steve Jobs met Apple deed. Natuurlijk komt er veel meer bij kijken maar het principe werkt. En zo gaat het – helaas – ook vaak met het 'verkopen' van veranderingen: maar al te graag geloven managers dat hun idee over verandering briljant is en zich zelf verkoopt.
 
This is a wake up call!
It is not the voice that commands the story; it’s the ear.
 
Niets is minder waar: door niet of onvoldoende te communiceren over de verandering worden mensen alleen maar ongelukkig want ze weten niet hoe ze straks hun werk moeten doen. Managers hanteren doorgaans geen ‘verkooppakket’ waarin de huidige problemen worden omschreven, de beoogde verandering wordt gecommuniceerd en de weg daarna toe. Dit betekent dus dat werknemers moeten gissen naar de voordelen van de verandering en dus alleen maar nadelen gaan zien.
 
Wat een boer niet kent…
Al heel jong worden we alert gemaakt voor vreemde mensen want we mogen niet met ‘vreemde mensen’ praten. Eigenlijk werd ons geleerd – en leren we onze kinderen vervolgens – alles wat nieuw, vreemd of anders is, te wantrouwen totdat het tegendeel is bewezen. Dit ‘natuurlijke wantrouwen’ is evolutionair verklaarbaar: alles wat je ooit hebt meegemaakt én hebt overleefd voelt als vertrouwd. Dat valt nog maar af te wachten met alle nieuwe, onbekende dingen.
Wanneer we uit de comfortzone worden gehaald, reageren we vanuit een reflex (Kramer, 2009). Als het onverwachte leuk is, genieten we, echter, als het minder leuk is wordt er een beroep gedaan op ons evolutionair geleerde. Wat een boer niet kent, eet hij niet.
 
Zelfbeeld en eigenwaarde.
Ook bestaat de kans dat werknemers gedemoraliseerd raken omdat ze na jaren van hard werken ineens te horen krijgen dat de zaken al die jaren verkeerd hebben aangepakt. Je koopt niets om een slecht zelfbeeld te krijgen, ook je mensen niet. Als je vergeet de eigenwaarde van je medewerkers te bewaren gaan mensen geloven dat alles wat zij deden slecht was. Het gevolg is dat zich dat vertaalt in een slechte kwaliteit van het werk.
 
Waarom kopen klanten bij jouw onderneming?
Ongetwijfeld heb je goed in beeld waarom klanten bij jouw onderneming kopen. Dit kun je doortrekken naar je werknemers: jij verkoopt de verandering zo, dat werknemers begrijpen waarom ze moeten ‘kopen’. De volgende drie tips kunnen je daarbij helpen:
 
1. Je werknemer als klant.
Door je werknemers ook als je klanten te zien, krijg je inzicht in hun behoeften en verwachtingen. Misschien ervaar je dit als ‘te radicaal’, aan de andere kant verwacht jij wel van je medewerkers dat zij de behoeften en verwachtingen van hun klanten inzichtelijk krijgen.
 
2. Verkopen.
De presentatie van de organisatieverandering: ongeloof, verbazing, berusting, weerstand, onrust et cetera, etc. Allemaal gevolgen van die ene presentatie. Is dat dan een logische reactie? Ja, dat is het want mensen vinden het niet leuk om het oude los te laten: het nieuwe wordt als ‘eng’ ervaren. Wat erg jammer is, dat het vaak bij die ene presentatie blijft.
 
Onze algemeen directeur had ons bij elkaar geroepen in het bedrijfsrestaurant. Hij begon te vertellen over het nieuwe beleid, hoe belangrijk dat was voor de toekomst en wat hij van ons verwachtte. Tijdens deze presentatie onderbrak zijn secretaresse hem: telefoon van het ministerie want zijn aanwezigheid was gewenst. Hij liet de verdere presentatie over aan zijn managers. Velen van ons vroegen zich af of hij die aankomende verandering écht wel zo belangrijk vond.
 
Mensen uit de reclamewereld weten het als geen ander: de kracht van de reclame zit ‘m in de herhaling. Dit betekent dus dat je als organisatie die boodschap moet blijven uitdragen totdat iedereen duidelijk is wat er gaat gebeuren, waarom dat gaat gebeuren en hoe de weg er naar toe er uit ziet.
 
Vertel ze wat je ze gaat vertellen, vertel het ze en vertel ze wat je ze hebt verteld.
 
Managers en directeuren moeten dezelfde focus en consistentie hebben wanneer ze de verandering aan hun medewerkers verkopen.
 
3. Wat gaat er goed!
Medewerkers zijn ook op zoek naar erkenning voor hun werk: vaak werken ze al jaren bij een organisatie en ineens horen ze dat er zoveel verkeerd gaat. Juist bij een verandering is het zaak om niet alleen datgene te benoemen wat moet worden veranderd: focus je ook op de zaken die juist erg goed gaan. Medewerkers moeten immers wel iets goed doen, anders was het bedrijf allang gesloten!
 
Keep calm and enjoy the change!
 
 Download hier het E-book 'Je klant als ambassadeur met Persoonlijk Eigenaarschap'.

 
 
Literatuur:
Kramer, J. Normaal is anders, Business contact, 2009
Evard, B.L. & Gipple, G.A. Managing business change Pearson education 2001