Van verandering naar dynamiek. Excuus 5.

Excuus 5: Mensen weten niet wat de verandering voor hen betekent.
 
‘Vorige maand hoorde ik van mijn manager dat er veel gaat veranderen. Maar wat er gaat veranderen en wat dat voor mij betekent…. Geen idee… Ik wacht nog op een antwoord.’
 
Bedrijfsrestaurant.
In grote organisaties worden grote veranderingen aangekondigd in het bedrijfsrestaurant of in een grote aula. Als het bedrijf meerdere vestigingen heeft komt het voor dat de directie via een satellietverbinding het personeel toespreekt. Met behulp van flitsende presentaties, wervende oneliners en gelikte promotiefilmpjes wordt het personeel geïnformeerd over de grote lijnen. In de afsluitende zin wordt nog eens fijntjes gemeld dat je voor meer informatie bij je manager terecht kunt. Maar op jouw vraag wat die verandering voor jou persoonlijk betekent, hebben manager noch directie direct een antwoord.
 
Paard en water.
Je kunt een paard wel naar het water leiden, maar je kunt het niet laten drinken. En dat geldt ook voor alle veranderplannen in organisaties. Dit betekent dus dat je als directie of raad van bestuur je marketingpet moet opzetten. Want dwang helpt niet om je medewerkers te overtuigen dat zij de plannen moeten ‘kopen.’ Een van de valkuilen bij verandertrajecten is dat het management denkt iets geweldigs te hebben bedacht en dat zij er van overtuigd zijn dat hun medewerkers er net zo over denken.
 
De ene verandering legt altijd de grondslag voor de verandering die erop volgt.
Machiavelli
 
De uitspraak van Machiavelli snijdt hout als het gaat om veranderingen: medewerkers nemen de ervaring vanuit vorige verandertrajecten mee naar het volgende verandertraject. Hier gaat dus op:
 
resultaten uit het verleden bieden wel garanties voor de toekomst.
 
Een veelgehoorde reactie bij verandertrajecten is: ‘ja ja’ of ‘het zal wel weer.’ Dat managers deze en andere reacties opvatten als ‘weerstand’ zegt alles over hen zelf en de manier waarop zij met de verandering omgaan. De medewerker is immers al min of meer geconditioneerd en weet dat hij geen antwoord krijgt op de vraag: ‘what’s in it for me?’
 
Zich zelf overtuigen.
Hoe kan het dan wel? Geef je medewerkers genoeg informatie en schep de voorwaarden zodat medewerkers zich zelf kunnen overtuigen van de ideeën. Als medewerkers begrijpen wat de verandering voor hen gaat betekenen, wordt het gemakkelijker om jouw plannen te accepteren.
 
Uit tal van onderzoeken blijkt dat mensen meer informatie tot zich nemen via persoonlijke contacten dan via geschreven communicatie zoals Internet, flyers, bulletins et cetera etc. Globaal komt het op het volgende neer:

 
Meer resultaat met face to face
 
 
 
 

Veilig voelen in een vrije ruimte die onzeker maakt.
Alleen een vrije ruimte laat de dialoog toe. Die vrije ruimte ontstaat alleen als er van beide kanten sprake is van zelfbewustzijn, men een inspanning wil leveren, discipline heeft en een veilige omgeving creëert. Deze vrije ruimte kan een onzeker gevoel met zich mee brengen doch er ontstaat wel een optimale voedingsbodem voor leren en van elkaar leren. In de vrije ruimte worden vragen gesteld, complimenten gegeven, begrip getoond en helpt men elkaar. Dan ontstaat er ook ruimte voor de verandering. Belangrijk hierbij is dat je met je HART blijft communiceren.
 

 
Communiceren met je HART.
HERHALEN van de boodschap. Blijf de boodschap herhalen, keer op keer.
ACTIEF luisteren. Wat leeft er onder je medewerkers, waar ontstaat weerstand. Hoe komt dat?
REALISTISCH blijven. Maak het niet mooier dan het in werkelijkheid is.
TRANSPARANTIE. Communiceer open en eerlijk en vermijd geheimzinnigheid en onduidelijkheid.
 
Communiceren met je HART: van HARTe aanbevolen!
 
 
 
 
 


Download hier het E-book 'Je klant als ambassadeur met Persoonlijk Eigenaarschap'.
Literatuur:
Evard, B.L. & Gipple, G.A. Managing business change Pearson education 2001
http://tinyurl.com/mrbcwc6
http://tinyurl.com/ocxtpze