Het is altijd VER van mijn bed en de ANDER moet het doen.

We vinden altijd dat een ander moet veranderen en dat veranderingen zover mogelijk van ons bed moeten plaatsvinden. Waarom zouden we zelf moeten veranderen? Toch is het goed om eens het heft in eigen hand te nemen en eens flink aan de boom te schudden.
 
Studenten.
De bezetting van het Bungehuis en het Maagdenhuis in Amsterdam door studenten van de UVA hebben voor wat beroering gezorgd. Deze bezettingen, die alle vreedzaam zijn verlopen tonen aan dat verandering van onderaf succes kan hebben. Louise Gunning van het College van bestuur was in eerste instantie niet van plan om met de studenten in gesprek te gaan over meer inspraak. Maar de studenten lieten zich niet op de kop zitten. De studenten gaven aan dat ze niet serieus werden genomen door Gunning en dat gevoel werd alleen maar versterkt omdat Gunning zich in stilzwijgen hulde. Na de ontruiming door de ME van het Bungehuis namen de studenten bezit van het Maagdenhuis. Politici en andere hooggeplaatsten haastten zich richting de studenten en nu kwam er ineens wel beweging bij Gunning. Ze haastte zich om voor de camera verslag te doen van het gesprek en dat ze bereid is om verder met de studenten in gesprek te gaan.
 
Uber.
Een andere verandering van onderop is de taxidienst Uberpop. Deze is ingevoerd en al vrij snel door de rechter verboden omdat Uber niet aan de vereiste voorwaarden voldoet. Maar Uber is niet gek en blijft gewoon doorrijden, ondanks dwangsommen en dreigementen van de reguliere taxibranche. Dit leidde er uiteindelijk toe dat Uber chauffeurs werden klem gereden en ook dat was staatssecretaris Mansveld teveel en tegenover BNR sprak zij haar zorgen uit. Maar daar deed ze ook concessies: ze bekijkt de huidige taxiwet en is zich er van bewust dat innovatie in de taxibranche niet meer tegen te houden is. Zij houdt het voor mogelijk dat Uber gelegaliseerd wordt.
Dat dit tegen het zere been van de taxibranche is, behoeft geen verdere toelichting. Je kunt je ook afvragen of zij de laatste decennia niet teveel hebben stilgezeten en teveel hebben vertrouwd op de zekerheid van de politiek. Uber kwam immers niet zomaar uit de lucht vallen.
 
Opella
In de zorg is verandering te verklaren door weerstand tegen de regeldruk (of zo je wilt: regelzucht) van de overheid. De overheid stelt regels vast en als er sprake is van een calamiteit of regels anderzijds niet werken, worden hiervoor nieuwe regels bedacht. Het fenomeen ‘regel op regel’ is een feit. Dat het ook anders kan, bewijst zorginstituut Opella. Bestuursvoorzitter Kars Hazelaar: ‘Wij hebben last van allerlei onnodige en overbodige regels. Als een regel niet werkt komt er een regel overheen. Wij omzeilen deze regels nu, met instemming van de staatssecretaris om tot een betere kwaliteit van de zorg te komen.’ In verpleeghuizen moeten medewerkers, in het kader van kwaliteitseisen, één keer per jaar in een ‘meetweek’ lang alle handelingen bijhouden, alle protocollen evalueren en alles vervolgens rapporteren. Deze gegevens worden door een extern bureau verwerkt tot rapportage. Die verwerking kost veel tijd en nog meer geld, dat weer ten koste gaat van de zorg. Hazelaar: ‘deze meetweek is slechts een momentopname, kost veel tijd en bakken met geld. Nu doen we dat veel eenvoudiger en goedkoper via Internet en het geld dat we daarmee besparen vloeit terug naar de werkvloer.’
Vanuit andere zorginstellingen wordt met argusogen gekeken naar het experiment van Opella. Dit heeft niet zozeer te maken met de kwaliteit van de zorg, maar meer met bestaande machtsstructuren. Bestuurders, managers, kwaliteitsmanagers en directie zijn bang voor hun eigen positie. Dat maakt dat ze veelal in de kramp schieten en niet anders dan kritiek leveren op het beleid van Opella. Ook Jos de Blok van Buurtzorg heeft last van deze verkrampte reacties.
 
Blijstroom.
In Rotterdam is het initiatief Blijstroom ontstaan, waarbij bewoners van de wijk zelf hun energie willen opwekken door middel van zonne-energie en isolatie (energieverspilling tegen gaan). Het project is nog in de startfase en als het wordt afgerond, staan de energiemaatschappijen buiten de deur.
 
Burgerrekenkamer.
In Langedijk hebben een aantal verontruste burgers de Burgerrekenkamer opgericht om de gemeente te behoeden voor faillissement. De gemeente heeft de afgelopen jaren onverantwoorde uitgaven gedaan waardoor ze nu onder curatele van de provincie staat. De initiatiefnemers van de Burgerrekenkamer vinden dat de gemeente verantwoord met hun geld moet omgaan en is daarom erg kritisch op de uitgaven. De gemeente Langedijk, echter, schiet in de kramp en negeert deze beweging. Maar omdat de initiatiefnemers blijven volhouden komt er steeds meer sympathie en groeit de overtuiging ook bij de inwoners dat het anders moet.
 
Samenvattend.
Bij al deze initiatieven zie je duidelijke rode draden: burgers die het heft in eigen hand nemen en zelf initiatieven ontwikkelen zonder bemoeienis van de overheid of de gevestigde orde. En de partijen die dreigen buiten spel te komen staan schieten in de kramp en verzetten zich, in plaats van de dialoog aan te gaan.
 
VERandering is geen ‘ver van mijn bed’ show en verANDERing gaat niet alleen die ander aan. Het gaat iedereen en overal aan. Wil je meer weten over deze en andere initiatieven? Kijk dan hier. Zo’n 90 mensen uit heel Nederland hebben het initiatief genomen om hun persoonlijke verandering te beschrijven en uit te brengen in een boek, Het Kantelingsalfabet. Want persoonlijk verandering gaat ook over kantelen: inzien dat het zo niet verder kan en aan de slag gaan met een alternatief.
 
Reserveer nu, of beter, KANTEL MEE!
Het Kantelingsalfabet verschijnt 1 april 2015 en wordt gepresenteerd tijdens een groot event bij Seats2Meet in Utrecht. Wil je hier ook aanwezig zijn, kijk dan hier en meld je aan! Wil je het boek bestellen, dan kun je nu al intekenen en wordt een exemplaar gereserveerd. Het boek wordt voor € 7,49 aangeboden, exclusief verzendkosten. Het E-Book wordt kosteloos verspreid! 

Lees hier de eerste voorpublicatie: Xiexiewatjijnietziet
Lees hier de tweede voorpublicatie: Eigenwijze