Van verandering naar dynamiek. Uitdaging 7

Van mens denken naar mens doen.
 
Verlangen is wat ik wil!
De eerste stap is bepalen waarom je wilt veranderen, de tweede stap is bepalen wat je wilt veranderen en de derde stap is hoe je dit wilt aanpakken. Motiveer en betrek al je medewerkers optimaal bij het hele proces. Schrijf bijvoorbeeld alle verandervoorstellen en ideeën op een flip over of whiteboard. Het maakt niet uit wat het is; hoe gekker hoe beter.
 
Mensen willen wel veranderen, ze willen alleen niet veranderd worden.
 
Bepaal vervolgens samen welk resultaat je wilt bereiken, in het licht van de ‘why’ en in overeenstemming met de bedrijfsdoelstellingen. Je kunt het resultaat uitdrukken in een getal (1000 meer klanten), een percentage (5% meer omzet) of een beleving (stijging klanttevredenheid met 1 punt). Het is belangrijk om ook hier realistisch en transparant te blijven: een realistisch resultaat en de huidige resultaat moeten objectief worden gecommuniceerd.
Tenslotte, en dat is de belangrijkste, wat gaat het u en/of de organisatie opleveren. Dit is de “why” en vormt de basis van de verandering.
 
Manager, nu ben je aan zet!
Je hebt besloten je team zelfstandigheid en vertrouwen te geven om zelf de verandering in gang te zetten. Gefeliciteerd maar waak voor valkuilen!
 
Vooruitgang leidt tot terugval.
In je oude rol was je gewend om de kar te trekken: je was veel gefocust op je eigen ideeën en capaciteiten. Niet dat daar iets mis mee was, integendeel, je wist immers niet anders. De kar die je nu aan het trekken bent mag je loslaten: geef de leiding over aan het team en loop met de kar mee. Ik kan me voorstellen dat je in de ontwikkeling van je team regelmatig de neiging krijgt om de kar te gaan trekken omdat het volgens jou anders zou moeten. Waak hiervoor want je dwingt op deze manier je medewerkers weer terug in de kar plaats te gaan nemen en je neemt weer een aap op de schouders.
 
Irritatie ligt op de loer.
De ontwikkeling van een team is een proces dat tijd en ruimte vergt en geen plaats heeft voor irritatie en als die er wel is, dient deze besproken te worden. Want, wees eerlijk, zou je niet het liefst kopieën van jezelf aannemen om het proces te bespoedigen? Ja toch? Laat het los en accepteer dat het af en toe pijn doet. Je laat per slot van rekening het bekende achter je en maakt een reis naar het onbekende.
 
Talent ontwikkelt zich of vertrekt.
Door tijd en ruimte te bieden krijgt talent de ruimte om zich te ontwikkelen, als je die tijd en ruimte niet of onvoldoende biedt, vertrekt het talent uiteindelijk. Dit heeft niet alleen gevolgen voor jou, jouw organisatie maar ook voor de achterblijvende teamleden: hun moraal wordt ernstig aangetast. De klantrelatie staat op het spel en daarmee komen de bedrijfsresultaten onder druk te staan.
 
Plezier, trots en betrokkenheid
Veel managers zijn gewend om in processen te denken en daar zit de valkuil: laat het proces denken los en start met mens – denken. Veranderen doe je niet over mensen maar met mensen. Tijd, ruimte en vertrouwen bieden zijn de sleutelwoorden die leiden tot plezier, trots en betrokkenheid.

Download hier het E-book Van verandering naar dynamiek: een reis in 24 etappes.