Van verandering naar dynamiek. Vraagstuk 1

Van verandering naar dynamiek. Vraagstuk 1.

Na de 8 excuses die veranderingen binnen organisaties tegenhouden, rijst de vraag hoe het dan wel zou kunnen. In aanloop naar beantwoording van die vraag volgen nu en de komende weken een aantal vraagstukken die bij iedere verandering van belang zijn. Heb je de eerste 8 bijdragen gemist? Download hier het E-book. Veel leesplezier.

Bestaat er een blauwdruk van de verandering?
 
Onze wereld verandert continue en daarin vinden mensen het ook normaal om (mee) te veranderen. Ook bedrijven veranderen continue, wat maakt dat daar juist meer weerstand ontstaat? Bestaat er een blauwdruk die iedere verandering tot een succes maakt?
 
Cirkel van invloed.
Proactief te handelen vergroot je de cirkel van invloed, door reactief te handelen verklein je deze. Deze quote van Stephen R. Covey uit zijn bestseller “de 7 eigenschappen van effectief leiderschap” blijft onveranderd actueel. Uit onderzoek is aangetoond dat mensen bij een verandering in een bedrijf primair reageren vanuit de ervaring die ze tijdens een eerder veranderingsproces hebben opgedaan. Met andere woorden: ze gedragen zich ‘nu’ zoals ze ‘toen’ werden behandeld.
 
Veranderen met macht.
Als je kijkt naar de klassieke organisatie dan zijn taken en bevoegdheden nauwkeurig beschreven in regels, procedures en protocollen, veelal gebaseerd op het principe ‘ordnung muss sein.’ Er zijn in het verleden bedrijven geweest die nog een stap verder gingen (ongeschreven) regels hadden over hun bedrijfscultuur. Vele vormen vorm van proactief handelen en denken wordt hiermee onderdrukt. Hier hoor je dagelijks boodschappen als ‘als iedereen doet wat in zijn taakomschrijving staat en zich aan de regels houdt, komt het allemaal goed.’ Individuele medewerkers hebben daardoor alleen nog een werkrelatie met hun direct leidinggevende.
 
Van macht tot onmacht.
In dergelijke organisaties ontstaat veel discongruentie: het verloop van de medewerkers is groot, de interne sfeer is verziekt omdat iedereen met zich zelf bezig is en er is weinig of geen vertrouwen in de leiding. Het tast ieders geloofwaardigheid aan waardoor het vertrouwensniveau nog verder daalt: het gevolg is nog meer onmacht waardoor nog meer regels ontstaan. Het gevolg is dat medewerkers niet worden gehoord, dat procedures worden voorgekauwd, afdelingen langs elkaar heen werken en daardoor onvoldoende weten wat er gebeurt. Hierdoor wordt de invloed op de efficiency beperkt daardoor medewerkers stoppen met proactief denken en doen.
Wat ook voorkomt is dat bij het management angst ontstaat voor verandering én vooral de angst dat medewerkers (te veel) macht krijgen. Zij vrezen dat teams daardoor losslaan en verzanden in eindeloze en doelloze vergaderingen.
 
Van onmacht naar machteloosheid.
Uit onderzoek van Cozijnsen en Vrakking (2003) blijkt dat 70% van de mislukte organisatieveranderingen kan worden verklaard door menselijk gedrag. Uit andere onderzoeken blijkt dat 76% van de medewerkers en 91% van het management inziet dat verandering noodzakelijk is. Op de vraag aan de medewerker of het veranderingstraject een aanpassing van jouw gedrag vereist antwoordt 51% met “nee” en 29% met “weet niet”. Dit betekent dat 20% van de medewerkers (inclusief managers) inziet dat een organisatieverandering ook een aanpassing van het eigen gedrag vereist.
 
Samenvattend.
Menselijk gedrag en communicatie hebben grote invloed hebben op het al dan niet slagen van een organisatieverandering. We willen zo graag vasthouden aan het bekende, het vertrouwde, waardoor iedere verandering met argusogen wordt bekeken. Natuurlijk is het niet verkeerd om kritisch te zijn en af en toe even terughoudend te zijn, ook dat kan het blikveld ook vergroten. De blauwdruk van de verandering bestaat natuurlijk niet, alles valt en staat met communicatie en menselijk gedrag. In de komende bijdragen ga ik verder in op het verruimen van het blikveld en het anders kijken naar een verandering. Om je alvast op te warmen hierbij een humoristisch filmpje hoe mensen reageren op veranderingen in hun omgeving. Veel (kijk)plezier.


Download hier het E-book Van verandering naar dynamiek: een reis in 24 etappes.Bronnen
http://tinyurl.com/q65v2rd
http://tinyurl.com/pcljmud
Kramer, J. De wijsheid der minderheid