Van verandering naar dynamiek. Vraagstuk 4,

Van verandering naar dynamiek. Vraagstuk 4,

Wat is normaal en wie bepaalt dat?

Ieder mens heeft zijn eigen referentiekader, een wereldbeeld, ontwikkeld door o.a. opleiding, ervaring, opvoeding etc. waardoor vaak paradigma’s ontstaan. Hoe ga je daarmee om?

We hebben onze mening al snel klaar.

Stel, je gaat naar een voetbalwedstrijd en je ziet een fan tussen twee politieagenten. Wat is je eerste reactie: is er sprake van geweld of is er wat anders aan de hand? Zonder te vragen maken we ons een beeld van de situatie en interpreteren die aan de hand van eerdere ervaringen en kennis. Voetbal wordt vaak geassocieerd met supportersgeweld en met politieoptreden. Zonder te vragen wat er echt aan de hand is, vormen wij ons een mening.
Ook in organisaties wordt gecommuniceerd en iedereen hoort dezelfde boodschap maar wil toch wat anders horen: iedereen wil horen wat voor hem belangrijk is en interpreteert die boodschap ook als zodanig: what’s in it for me.

Wie bepaalt wat de boodschap inhoudt.
We zeggen wel eens tegen elkaar: 'Doe eens normaal!' Stel je zelf eens de vraag: wat is normaal en wie bepaalt dat? Op het moment dat je dat zegt, is je referentiekader bepalend voor jou en zeg je feitelijk dat de ander zich niet gedraagt volgens jouw referentiekader en andersom natuurlijk als de ander zegt: “Ik doe toch normaal!”
Je begrijpt dat het erg belangrijk is wat en hoe je communiceert en vervolgens is het nog belangrijker dat je verifieert of de boodschap goed is begrepen! Je kent de oefening van de lagere school nog wel: je zit in een kring en je fluistert je buurman een verhaal in het oor. Vervolgens wordt dat verhaal doorverteld aan de volgende en als uiteindelijk het verhaal weer bij jou terug komt is het ineens totaal anders en mist het vele essentiële details.

Samenvattend.
Je bepaalt wel wat de boodschap inhoudt maar je bepaalt niet hoe de boodschap vervolgens wordt ontvangen. Houd er rekening mee dat, naast de boodschap, ook emoties een grote rol spelen. Daarom is het belangrijk dat je de boodschap blijft herhalen en dat je blijft afstemmen en verifiëren. 

Download hier het E-book Van verandering naar dynamiek: een reis in 24 etappes.