Van verandering naar dynamiek. Vraagstuk 7.

Van verandering naar dynamiek. Vraagstuk 7.

Wat maakt die comfortzone zo.....comfortabel?

Veranderen betekent eigenlijk de comfortzone verlaten en de leerzone betreden waarbij nieuwe inzichten en inspiratie ontstaat. Het verlaten van de comfortzone betekent ook nieuwe dingen ontdekken en het aangaan van uitdagingen. zodra men dat als een gevaar gaat zien, is men eerder geneigd om naar de veilige comfortzone terug te keren.

Watertrappelen in een peuterbad.

In veel organisaties wordt wel de bereidheid uitgesproken om de medewerkers te betrekken bij veranderingen en veranderprocessen doch als het puntje bij het paaltje komt, bepaalt de manager uiteindelijk de koers en de aanpak. Als hier de angst speelt om macht te verliezen, dan zegt dat ook iets over het vertrouwen. Hoe vaak hoor je de manager zeggen: 'vertrouw me maar...' terwijl dat zijn positie feitelijk ondermijnd. Want als je wel vertrouwen vraagt maar niet bereid bent om het te bieden, hoe congruent ben je dan? Het voelt als watertrappelen in een peuterbad: voelen hoe het is om boven water te blijven terwijl je de zekerheid hebt dat je je hoofd boven water kunt houden. Nee, het begint met “Ik vertrouw jou” en laat het proces dan maar langzaam op gang komen.

Overdragen van verantwoordelijkheden.
Vertrouwen geven vergt lef, nieuwsgierigheid en commitment van alle partijen. De manager laat wat 'macht' los en de medewerkers krijgen ineens 'macht' toebedeeld. In deze context klinkt het woord 'macht' negatief, feitelijk gaat het om overdragen en het nemen van verantwoordelijkheden waardoor echt leiderschap ontstaat.

Grenzen oprekken.
Leiderschap stopt helaas vaak daar waar grenzen beginnen. Terwijl juist de kern van  leiderschap is 'het vermogen om de grenzen tussen netwerken op te rekken en te overbruggen.' Uit een onderzoek van het “Centre for Creative Leadership” is gebleken dat er vijf belangrijke grenzen zijn om te overbruggen en uit datzelfde onderzoek blijkt tevens dat leiders niet altijd overtuigd zijn van die stappen. Klik hier voor het onderzoek.

Samenvattend.
Veranderingen binnen een organisatie vragen meer dan alleen een inspanning van managers of medewerkers. Het vergt een collectieve aanpak, waarbij grenzen overschreden moeten worden. Veranderingen vinden niet plaats in de veilige comfortzone, ze ontstaan op het moment dat die grens wordt overschreden. En dat maakt de comfortzone zo comfortabel. Want op het moment dat je bepaalde processen anders gaat inrichten, een organisatie anders inricht of welke verandering dan ook aankondigd, doet dat een beroep op de veranderbereidheid van iedereen. Door samen op te trekken wordt de angst voor het onbekende kleiner en de bereidheid om die verandering door te voeren groter.


Download hier het E-book Van verandering naar dynamiek: een reis in 24 etappes.
Bron: grenzen oprekken