De betweter

De gedragstype is een absolute en de enige expert in alle zaken!

Je kunt gemakkelijk het gevoel krijgen dat je een sukkel bent. De betweter heeft overal een antwoord op en heeft alles al een keer meegemaakt of in een boek gelezen of op radio en TV gehoord. Ze reageren vaak geïrriteerd op vragen en laten het gevoel van ‘ik ben onnozel’ zo groot mogelijk worden.
De betweter is erop gericht de wereld zo simpel mogelijk te maken om maximale controle te hebben. Hun enige manier van overleven is erop gericht om maar zoveel mogelijk te weten en vooral zoveel mogelijk zelf te doen (zij zijn immers de beste).
 
De aanpak.
De aanpak is erop gericht om alternatieven aan te dragen zonder hun eigen oplossingen of ideeën af te vallen. Waardevolle tips zijn:
  • Wees voorbereid, zorg voor een kennisvoorsprong.
  • Luister aandachtig en parafraseer de belangrijkste punten.
  • Zoek geen toevlucht in generaliserende opmerkingen of dogmatische uitdrukkingen.
  • Wees gevoelig en alert voor mogelijke meningsverschillen. Mijd deze door te blijven vragen.
  • Stel voornamelijk onderzoekende vragen.
  • Kijk uit voor je eigen ‘betweterigheid’.