De voetzoeker

Dit gedrag is zeer explosief en grillig. Het uit zich in een woede uitbarsting en deze is vaak gehuld met haat en niet onder controle te krijgen. Vaak worden dingen gezegd waar ze spijt van krijgen. Soms wordt er geschreeuwd en incidenteel leidt het tot fysiek geweld.

Voetzoekers voelen zich gedwarsboomd en bedreigd. Het gedrag komt vaak ineens op, soms zijn van te voren fysieke signalen waar te nemen. Hun gedrag is erop gericht om snel de controle terug te winnen.
 
De aanpak.
Het is belangrijk dat voetzoekers zich kunnen ‘ontladen’, waarna je kunt omschakelen naar de probleemoplossende modus. Waardevolle tips zijn:
  • Geef ze de ruimte om te ontladen en zelf hun controle terug te winnen.
  • Als het niet lukt om de controle te winnen, onderbreek dan met luide stem door een korte en krachtige boodschap. Bijvoorbeeld door ‘STOP’ of “STIL’ te roepen.
  • Laat merken dat je ze serieus neemt door aandachtig te luisteren.
  • Indien nodig, kies je voor een persoonlijke setting om verder te praten.