Workshop personeel dierenambulance

De leiding van het Dierenopvang Centrum Enschede (DOC) heeft een verzoek gedaan om de medewerkers een workshop te geven hoe zij kunnen omgaan met 'moeilijke klanten'. Vooruitlopend op de workshop heb ik een inventarisatie gedaan waar vooral behoefte aan was en deze items kwamen naar voren:
  • Het 'van het kastje naar de muur' gevoel
  • Klanten hebben andere verwachtingen van de dierenambulance
  • Hoe ga ik om met emoties als een huisdier is overleden
  • Hoe ga ik om met agressieve klanten
In de workshop is aandacht gegeven aan de verwachting van de klant. Iedere medewerker kon wel een situatie benoemen waarin de klant in die verwachting werd teleurgesteld. Vervolgens zijn we samen gaan kijken hoe we de communicatie kunnen verbeteren om wel aan de klantverwachting te kunnen voldoen of om deze deze met de klant goed te managen.

Reacties van de deelnemers:
  • Leuke voorbeelden, leuke filmpjes en veel enthousiasme
  • Duidelijk verhaal, goed voorbereid en ik ga er zeker iets mee doen
  • Waardevol om meningen en gevoel met de anderen te kunnen delen
  • Nuttig en informatief. Goede voorbereiding met voorbeelden uit onze praktijk
  • Erg leerzaam