Van verandering naar dynamiek. Vraagstuk 5.

Van verandering naar dynamiek. Vraagstuk 5.

Waardoor ontstaat verandering?

Veranderen wij door trainingen en opleidingen, door ervaring of zijn er ook andere factoren die veranderprocessen beïnvloeden?

Veranderen door succesverhalen en gedrag van anderen.

Training, een opleiding, en ervaring, ze kunnen allemaal leiden tot een verandering van de persoon zelf. Daartoe kan ook het lezen van een boek worden gerekend of het kijken naar een TV-programma of een toneelstuk. We veranderen ook door verhalen en gedrag van anderen. Dat kunnen succesvolle verhalen zijn maar natuurlijk ook de minder succesvolle. Een paar voorbeelden.
Toen in 1975 de film 'Jaws' uitkwam zaten de bioscopen vol. De daarop volgende zomer lagen de stranden wel vol met badgasten maar menigeen durfde toch niet meer in zee vanwege het gevaar van haaien.
In 1969 vond in Amerika het muziekevenement 'Woodstock' plaats. De invloed van dit event is nog dagelijks voelbaar in de muziek en het heeft ook een hele generatie veranderd.

Roken.
Meer recenter zijn de waarschuwingen op tabaksproducten. Het aantal rokers daalt al jaren en dat heeft meerdere oorzaken. De waarschuwingen op de verpakkingen dragen daar ongetwijfeld aan bij.
Er zijn ook voorbeelden in de techniek zoals de introductie van de I-Phone van Apple en een aantal jaren geleden de mode waarbij de uggs (schoeisel) ineens 'in' waren.  
Om er bij te horen kopiëren velen bewust of onbewust gedrag van anderen, deels om “erbij te horen” en deels om andere redenen, die bijvoorbeeld op gevoelsniveau liggen. We veranderen dus niet alleen door onderwijs, trainingen en ervaringen; we veranderen ook door verhalen en gedrag van anderen.

Wie doet er mee?
Bij een verzekeraar kwam de opdracht om een telefonisch verkoopteam op te zetten. In plaats van te kiezen voor de klassieke strategie en de beste servicemedewerkers te vragen, werd de vraag op de afdeling gelegd: wie wil er mee doen? Er meldden zich 10 mensen en zij kregen van de manager opdracht om het team op te zetten. De manager nam zelf niet de leiding, doch faciliteerde de groep in wat zij wensten, bijvoorbeeld ten aanzien van techniek, logistiek, training, advies en coaching. De groep werd een lerend organisme en met vallen en opstaan werd de comfortzone verruild voor de leerzone en na een half jaar was de groep klaar om te beginnen.

Mag ik ook mee doen?
Na de start werd het enthousiasme alleen maar groter want er werden prima resultaten geboekt. Dit enthousiasme en de succesverhalen bereikten ook de serviceafdeling en er kwamen steeds meer verzoeken bij de manager om ook in dat team te mogen werken, want daar gebeurden leuke dingen! Op een gegeven moment werd de vraag zo groot dat er een vacaturestop werd ingesteld omdat de serviceafdeling dreigde leeg te lopen en de verkoopafdeling overliep.

Samenvatting.
Deze verkorte weergave van een lang en inspirerend proces geeft aan dat veranderen ook met een virus te maken heeft: veranderen is viraal omdat het in staat is gedrag te muteren. En als je veranderen leuk maakt en vervolgens de verantwoordelijkheid bij de medewerkers zelf neerlegt, krijgt het virale karakter steeds meer vorm en dus de verandering ook. Er zijn vele redenen waarom mensen hun gedrag veranderen, leidend daarbij is een uitspraak van Robert Quinn, hoogleraar in Michigan:
 
Mensen willen wel veranderen, ze willen alleen niet veranderd worden.
 

Download hier het E-book Van verandering naar dynamiek: een reis in 24 etappes.


Bronnen.
Woodstock
Robert Quinn